Please select your page

04.05.2015.

Органи управе општине Бачка Паланка учинили су пропуст у раду, будући да су непредузимањем мера у погледу отклањања неправилности у функционисању атмосферске канализације угрозили право грађана на мирно уживање имовине.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом