Please select your page

22.04.2015.

Грађевинска инспекција општинске управе Стара Пазова учинила је пропуст у раду и то  у поступку спровођења административног извршења решења.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом