Please select your page

02.03.2015.

Комунални инспектор Службе за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, комунално-стамбене и инспекцијске послове општинске управе општине Тител учинио је неправилност у раду, јер приликом вршења инспекцијског надзора над стамбеним објектом није саставио записник у складу са ставом 3 члана 34 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник Републике Србије“ број 88/2011).

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом