Please select your page

11.02.2015.

Elektrodistribucija Subotica prilikom kontrole mernog mesta bez prisustva, odnosno dozvole vlasnika objekta treba da vodi računa o najmanjem mogućem ograničenju prava vlasnika objekta.