Please select your page

11.02.2015.

Електродистрибуција Суботица приликом контроле мерног места без присуства, односно дозволе власника објекта треба да води рачуна о најмањем могућем ограничењу права власника објекта.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом