Please select your page

14.01.2015.

Mišljenje upućeno Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u vezi sa vršenjem nadzora nad radom prosvetne inspekcije Gradske uprave za obrazovanje Grada Novog Sada