Postupljeno u skladu sa Preporukom " /> Postupljeno u skladu sa Preporukom " /> 19.09.2014. - Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman
Please select your page

19.09.2014.

Kikindska toplana nezakonitim radom povredila pravo korisnika grejanja.

Postupljeno u skladu sa Preporukom