Please select your page

23.09.2013.

Пореска управа Филијала Нови Сад 1 подносителјку представке довела је у неравноправан положај у односу на другог пореског обвезника, јер је издавање потврде о томе да је плаћен порез на пренос апсолутних права условила уплатом камате, иако је таква потврда за исту пореску обавезу, другом пореском обвезнику већ раније издата.

Није поступљено

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом