Делимично усвојено " /> Делимично усвојено " /> 15.07.2013. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

15.07.2013.

Мишљење и препорука упућени Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у вези са спровођењем Закона о дивљачи и ловству.

Делимично усвојено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе