Није поступљено " /> Није поступљено " /> 04.06.2013. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

04.06.2013.

Мишљење и препорука упућени Пореској управи Филијали Сомбор у вези са надлежностима за утврђивање и наплату дуга по основу доприноса за ПИО.

Није поступљено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе