Please select your page

Мишљења и препоруке

Предлог Покрајинског омбудсмана Јавном предузећу «Гас – Рума» из Руме због неусклађивања назива на рачунима за гас са важећим правним прописима.

Преузмите документа:
Download this file (011_препорука_оп.pdf)Предлог Покрајинског омбудсмана1102 kB

Предлог Покрајинског омбудсмана Покрајинском секретаријату за информације због повреде права на обавештавање у поступку спровођења конкурса.
Преузмите документа:
Download this file (012_препорука_оп.pdf)Предлог Покрајинског омбудсмана1079 kB

Мишљење Покрајинског омбудсмана упућено Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици у циљу омогућавања осуђеним лицима да присуствују сахрани чланова уже породице.

Преузмите документа:
Download this file (006_мисљење_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана249 kB

Мишљење Покрајинског омбудсмана упућено Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици у вези са неповољним третманом осуђеника који нису држављани Републике Србије.
Преузмите документа:
Download this file (008_мисљење_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана248 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана Општинској управи Кула у вези са извршењем решења инспектора за заштиту животне средине.
Преузмите документа:
Download this file (001_препорука_.оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана267 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици у вези са правом осуђених лица на неповредивост писама и других средстава комуницирања.
Преузмите документа:
Download this file (004_препорука_.оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана249 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици у вези са достављањем документације суду у поступку подношења молбе за условни отпуст.
Преузмите документа:
Download this file (005_препорука_.оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана249 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана Радиодифузној установи Војводине у циљу омогућавања јавног информисања особама са оштећењем слуха.
Преузмите документа:
Download this file (008_препорука_.оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана252 kB

Препорука Националној служби за запошљавање због дискриминације при одабиру кандидата за запошљавање.

Препорука Градској управи Новог Сада у вези са спровођењем Одлуке о условима за држане и заштиту домаћих животиња.
Преузмите документа:
Download this file (001_препорука_РП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана284 kB