Please select your page

ЦЕНТАР ЗА ПРАВА ДЕТЕТА ОБЈАВИО ВИДЕО „МОЖДА”

“Жао ми је што нико нема поверења у мене. Недостаје ми ослонац.“  – дечак из установе за васпитање деце и омладине у Нишу

Како би скренуо пажњу јавности на положај деце која се налазе у установама за васпитање у Београду, Нишу и Књажевцу, Центар за права детета (ЦПД) израдио је видео „МОЖДА”, у оквиру пројекта „Промовисање позитивног система малолетничког правосуђа у Србији“, који спроводи у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту, уз финансијску подршку Европске комисије кроз програм „Права, једнакост и држављанство“. У изради видеа активно су учествовали млади из Клуба ДX, при ЦПД-у, који су пренели поједине изјаве деце и младих на реализацији заводских васпитних мера забележене током спровођења десет радионица у три установе за васпитање деце и омладине у Београду, Нишу и Књажевцу. Деца и млади који изврше кривично дело често не виде да њихов живот има перспективу, нити имају животни план по изласку из установе.

“Да сам имао подршку породице, можда не бих сада био овде.” – дечак из установе за васпитање деце и омладине у Књажевцу

У посебно тешком положају се налазе деца у установама за васпитање у Београду, Нишу и Књажевцу, било да су у питању кривично одговорна деца која су учинила кривична дела, кривично неодговорна деца, као и деца која нису извршила неко кривично дело, али су смештена у ове установе због занемаривања од стране родитеља или старатеља, имају изражене проблеме у понашању или вишеструке развојне проблеме и поремећаје, укључујући и поремећаје менталног здравља, те захтевају трајнију и специјализовану помоћ од стране квалификованих васпитача, психолога, педагога и стручњака сличних профила. 

Услед вршења кривичних дела, деца могу бити лишена слободе, искључена из образовног система и изложена стигми заједнице што даље додатно спречава њихову реинтеграцију и ресоцијализацију. Због недовољних прилика и могућности, као у зачараном кругу, ова деца поново чине кривична дела, а то се често наставља и након пунолетства. 

Управо због оваквог сплета различитих фактора ризика и изузетне рањивости ове групе деце, системи правосуђа и социјалне заштите имају кључну улогу у заштити њихових права. Ипак, деца у сукобу са законом често не добијају благовремену и индивидуализовану подршку, одговор система није увек прилагођен детету, а кршења права детета су честа.

Због тога је веома важно радити на развоју и примени иновативних, делотворних програма рада са децом у сукобу са законом који су засновани на доказима, јачати капацитете стручњака система социјалне заштите и правосуђа како би поступали у складу са принципом најбољих интереса детета, јачати мултисекторску сарадњу кроз мултидисциплинарни приступ како би се одговорило на потребе сваког детета, као и унапређивати партиципацију деце у поступцима који их се тичу, кроз информисање о њиховим правима и јачање њихових знања и капацитета.

Преузето са: https://cpd.org.rs/centar-за-права-детета-објавио-видео-мозда/

 


Платформа "Деца и медији"

Платформа


Центар за права детета

Центар за права детета банер