Please select your page

Posete gerontološkim centrima

2023 07 20 saopstenje o posetama gerontoloskim centrima 1Pokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je u okviru svojih redovnih aktivnosti tokom jula meseca 2023. godine obišla ustanove socijalne zaštite na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Posećeni su Gerontološki centri u Rumi, Kanjiži i Bačkoj Palanci i Dom za stare i penzionere u Apatinu. Prilikom posete obavljen je razgovor sa direktorima i zaposlenim stručnim radnicima u ustanovama, radi sticanja uvida u funkcionisanje, rad i izazove u pružanju usluga, podrške i zaštite ljudskih prava starijih osoba kao posebno ranjive kategorije stanovništva.

Budući da su tokom godine obavljene posete u još nekim Gerontološkim centrima i domovima za stare, jasno je da je potreba za pružanjem usluge domskog smeštaja, smeštaja u prihvatilište i druge vrste smeštaja za odrasle i starije osobe velika i da trenutni kapaciteti ustanova čiji je osnivač Pokrajinska vlada nisu dovoljni. Obiđeni domovi i centri su popunjeni u potpunosti ali potreba za smeštajem posebno zavisnih kategorija korisnika je i dalje velika. Pored toga struktura korisnika kojima je smeštaj potreban u sve većem broju su lica koja pored hroničnih oboljenja imaju problem sa demencijom i Alchajmerom. Ono što je pohvalno je da su sve ustanove opremljene potrebnom medicinskom opremom, da su prostori u kojima korisnici borave prilagođeni standardima potrebnim za pružanje adekvatne podrške u nesmetanom kretanju i funkcionisanju, da su kreveti posebno oni u stacionarnim delovima novi i u skladu sa najnovijim standardima, da su ustanove aktivne u konkurisanju i sprovođenju projekata koji su usmereni ka unapređenju položaja i kvaliteta boravka i rada korisnika i korisnica, da su zaposleni i pored velikih napora koje su imali tokom pandemije kovida i dalje motivisani za rad i da održavaju kvalitet rada sa korisnicima na zavidnom nivou.

2023 07 20 saopstenje o posetama gerontoloskim centrima 2

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak