Please select your page

21. март – Међународни дан борбе против расне дискриминације

Дан борбе против расне дискриминације

ДОСЛЕДНОМ ПРИМЕНОМ ПРОПИСА ДОПРИНЕТИ ЕЛИМИНАЦИЈИ РАСИЗМА

На данашњи дан је 1960. године полиција у Јужноафричкој Републици усмртила 69 особа које су учествовале у демонстрацијама против закона о апартхејду. Шест година касније, Генерална скупштина Уједињених нација је 21. март прогласила Међународним даном сузбијања расне дискриминације и позвала државе да повећају напоре у циљу елиминисања расизма. Овај дан је уједно и почетак недеље солидарности народа и борбе против расизма и расне дискриминације, јер се још увек у разним деловима света више милиона људи суочава са дискриминацијом: мушкарци, жене и деца и даље бивају жртве расне дискриминације због боје коже, расне припадности, порекла, припадности касти, вери, односно због њиховог националног порекла или националности.

Поводом Међународног дана борбе против расне дискриминације ПЗГО потврђује своје одлучно залагање за елиминацију расизма, расне дискриминације, ксенофобије и нетолеранције, укључујући све њихове облике који се данас јављају, јер расна дискриминација може довести до насиља, злостављања, отежане интеграције и изградње дискриминирајућег профила. Људи који се по нечему разликују се свакодневно суочавају са разним облицима расизма и ксенофобије, почев од злочина из мржње до отежаног приступа услугама или друштвене изолације. Свака дискриминација која се заснива на расној, етничкој, националној припадности или верском убеђењу, језичким или културним разликама грубо крши људска права и због тога је потребна одлучна борба против ње свим законитим средствима. Међународна конвенција о спречавању свих облика расне дискриминације за све нас треба да служи као компас на овом заједничком путу који води ка стварању једног праведнијег, достојанственијег и инклузивнијег друштва, у којем се различитост не доживљава као претња него као снага, која обогаћује сваку заједницу.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак