Please select your page

Приврженост универзалним вредностима

Медјународни дан људских праваОдлуком Генералне Скупштине Уједињених нација 1950. године проглашен је Дан људских права као стални подсетник на постојање људских права и континуинирани развој истих. По питању заштите и реализацике људских права, институције система и грађани и грађанке се налазе на истом, важном задатку.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман поступајући по притужбама грађана, спровођењем истраживања о стварном стању примене и поштовања закона, ширењем свести о људским правима и њиховом значају, кроз едукацију и остале активности настоји да допринесе једнаком и достојанственом третману и равноправном положају свих грађана и грађанки.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак