Please select your page

Međunarodni dan devojčica

Međunarodni dan devojčicaDevojčice širom sveta i dalje se suočavaju sa izazovima u pristupu obrazovanju, zaštiti njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja, posebno zaštiti koja je potrebna za život bez nasilja. Prema podacima UNICEF-a, skoro jedna od četiri devojčice uzrasta od 15 do 19 godina ne radi i ne školuje se, u poređenju sa jednim od deset dečaka istog uzrasta. U vremenima mira i sukoba, devojčice adolescentskog uzrasta suočavaju se sa najvećim rizikom od rodno zasnovanog nasilja i dečjih brakova, sa kojima su povezane rane i česte trudnoće koje osim posledica po zdravlje nose i ekonomske i socijalne posledice - veliki broj devojčica prekida školovanje nakon porođaja čime im je uskraćeno pravo na obrazovanje. Istraživanje Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana o maloletničkim trudnoćama i porođajima na teritoriji AP Vojvodine pokazalo je da je preventivna zaštita reproduktivnog zdravlja mladih nedovoljno zastupljena, da je potrebno razvijati edukativne i savetodavne aktivnosti u radu sa decom, kao i lokalne usluge u ovoj oblasti.

Kako bi se usmerila pažnja na specifične izazove sa kojima se devojčice širom sveta suočavaju, Ujedinjene nacije su 2011. godine usvojile 11. oktobar kao Međunarodni dan devojčica. Na ovaj dan promoviše se osnaživanje devojčica i napori da se, u partnerstvu sa njima, zadovolje njihove potrebe i ostvare njihova prava. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana devojčica  je „Naše vreme je sada – naša prava, naša budućnost“.

Prepoznavanje potencijala devojčica i promovisanje rodne ravnopravnosti su od ključnog značaja za izgadnju istinski inkluzivnog društva jednakih mogućnosti za sve, u čemu odlučujuću ulogu ima obrazovanje, zagovaranje rodne ravnopravnosti i iskorenjivanje rodnih stereotipa.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je danas, na Međunarodni dan devojčica, prisustvovao prezentaciji Malih naučnih radova i svečanom uručenju nagrada učenicama osnovnih škola u organizaciji Udruženja naučnica Srbije „Srna“ i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam . Konkurs za izradu Malog naučnog rada raspisan je za učenice osnovnih škola s ciljem popularizacije nauke među decom.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak