Please select your page

Šta detetu treba da raste do neba?

Decja nedeljaPovodom Dečje nedelje koja je u toku i koja se ove godine obeležava pod sloganom „Šta detetu treba da raste do neba?“, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća na to da su ljubav, stabilan i brižan odnos sa roditeljima/starateljima neophodni sastojci zdravog razvoja svakog deteta. Roditelj koji adekvatno odgovara na detetove potrebe, obezbeđuje podsticajno okruženje, štiti dete od većeg, te hroničnog dugotrajnog stresa, obezbeđuje preduslove za zdrav razvoj deteta i njegovo blagostanje tokom celog života. Ipak, društveno-ekonomske prilike u kojima porodice žive i brojni izazovi sa kojima se roditelji i staratelji suočavaju u današnje vreme, otežavaju i onemogućavaju mnoge roditelje da pruže potreban podsticaj i negu detetu. Da bi svako dete ljubav onih koji se o njemu staraju doživljavalo tako da oseća da je viđeno, uvaženo, da ga čuju, da se oseća sigurno i da veruje odraslima, potrebna je najšira društvena podrška roditeljima i porodicama, potreban je sistem koji svakom detetu i svakoj porodici omogućava pravilan razvoj i zdravlje.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta upravo najveću odgovornost za zaštitu, razvoj i dobrobit deteta, kao i za podršku roditeljima i starateljima u ispunjavanju njihovog prava da se primarno staraju o svojoj deci, poklanja državama potpisnicama, njihovim institucijama i mehanizmima. Poslednjih godina sve je više naučnih dokaza da su ulaganja u rani razvoj i rane intervencije investicija u ljudski kapital koji pruža daleko bolje i dugotrajnije pozitivne efekte na individualni i društveni razvoj potencijala i celokupno zdravlje, nego bilo koje intervencije i oblici podrške koji se nude kasnije u životu.

Danas pouzdano znamo i to da su neke prakse vaspitavanja i odgajanja dece koje generacijama opstaju u mnogim društvima, štetne i neefikasne. Posledice telesnog i psihološkog kažnjavanja deteta nekada nisu odmah uočljive, ali svaki put kada se primeni ovakva kazna, ona narušava telesni i psihički integritet i dostojanstvo deteta i dugoročno se odražava na razvoj samosvesti i osećaj samopoštovanja deteta, kao i na njegovo mentalno i fizičko zdravlje. Istovremeno, deci je potrebno da u odraslima vide autoritet i da veruju u njihovo vođstvo i zbog toga autoritet ne sme da se gradi na strahu i nepoverenju, već na uzajamnom poštovanju, razumevanju, strpljenju, kroz postavljanje i poštovanje ličnih granica i preuzimanje lične odgovornosti odraslih za kvalitet odnosa koji uspostavljaju i neguju sa decom.

Pogrešno je uverenje u javnosti da sve više prava, a malo obaveza kvari decu. Konvencija o pravima deteta ne kaže da je deci sve dozvoljeno i da detetu treba ispunjavati svaku želju, već upravo odgovora na pitanje šta je potrebno detetu da bi raslo do neba. Na nama odraslima je da zajedno sa decom učimo, promišljamo i unapređujemo veštine kako i na koji način da im pružimo potrebno i da preuzmemo odgovornost i odlučno se usprotivimo vrednostima i praksama koje štete deci.

Dečja nedelja je nacionalna manifestacija koja povezuje sve važne aktere zaštite prava deteta i realizuje se svake godine, prve nedelje oktobra, u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji. U toku je i Nacionalna kampanja za promociju nenasilnog vaspitavanja dece koju je podržao UNICEF u Srbiji, a koja nosi naziv „Budi ruka koja voli i reč koja sokoli“ i u okviru koje su izrađeni materijali dostupni roditeljima, starateljima i svima onima koji rade sa decom i za decu.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak