Please select your page

MEDjUNARODNI DAN ŽENA - 8. MART 2021.

Međunarodni dan ženaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman čestita svim građankama Osmi mart – Međunarodni dan žena.

Postizanje rodne ravnopravnosti i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarace od suštinskog je značaja za razvoj demokratskog društva, pa se borba za ljudska prava žena smatra borbom za dobrobit celog društva.

Ekonomski položaj ogromnog broja žena je loš, a pandemija koronavirusa pogodila je ekonomske aktivnosti i sektore u kojima uglavnom rade žene, pa su usled toga mnoge od njih izgubile posao ili su u tom riziku. Pojačan je rad žena na brizi o deci, starima i osobama sa invaliditetom, usled čega je došlo do povećanja jaza između neplaćenog rada muškaraca i žena u obavljanju kućnih poslova. Žene imaju slabiju kontrolu nad vlasništvom i resursima društva i češće su zastupljene u neformalnim vidovima zapošljavanja sa nižim zaradama, a više vremena troše na neplaćenim poslovima. Diskriminacija je naročito izražena prema trudnicama i porodiljama, koje se teže zapošljavaju i lakše ostaju bez posla.

Budući da se broj femicida na godišnjem nivou ne smanjuje, i da su mnoge devojke i žene mete nasilja u porodici, seksualnog i drugih oblika nasilja koje opterećuju ne samo pojedinke, već prete da ugroze stabilnost čitavog društva, Pokrajinski ombudsman je u više navrata ukazivao na potrebu za uspostavljanjem jedinstvene statistike femicida, kao i na neophodnost edukacije na svim obrazovnim nivoima u cilju promovisanja nenasilnog ponašanja i rodne ravnopravnosti.

Obeležavanje 8. marta, Međunarodnog dana žena kao praznika kojim se slavi emancipacija žena u savremenom društvu prilika je za podsećanje, ne samo na to za šta su se žene borile i izborile, nego i na to šta mora da se učini danas kako bi žene uživale u pravima i dostojanstvu. Ulaganjem u rodnu ravnopravnost biće obezbeđen ekonomski napredak, socijalna i politička inkluzija koje će podstaći stabilnost i poštovanje ljudskog dostojanstva.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman će i ubuduće, kao što je to činio i do sada, insistirati na ostvarivanju i efikasnoj zaštiti prava žena uvek kada su ona ugrožena, na jednakosti, njihovoj većoj vidljivosti u javnom prostoru, na prisustvu u politici i učešću u procesima odlučivanja, kao i na uspostavljanju nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak