Please select your page

Saopštenje povodom 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika - MATERNjI JEZIK JE BLAGO SVAKOG POJEDINCA

Dan maternjeg jezika

MATERNjI JEZIK JE BLAGO SVAKOG POJEDINCA

Na predlog UNESKO-a, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine proglasila 21. februar za Dan maternjeg jezika, uvažavajući taj datum koji se od 1952. godine obeležava u Bangladešu, kada je nekoliko studenata izgubilo živote u sukobima sa policijom tadašnjeg Istočnog Pakistana, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.

Pravo na upotrebu maternjeg jezika spada u osnovna ljudska prava. Maternji jezik je opredeljujući deo kulture svakog pojedinca i predstavlja jedan od presudnih elemenata za izgradnju ličnog identiteta. Zato je važna i njegova javna i službena upotreba, kao i zastupljenost u oblasti obrazovanja i javnog informisanja. Autonomna pokrajina Vojvodina kao jedan od etnički najšarolikijih regiona u Republici Srbiji i Evropi čini sve da očuva ovu raznolikost koja i ubuduće treba sve nas da motiviše i zbližava. Ovde se ne radi o dužnosti na koju nas obavezuju propisi, nego o prirodnom osećanju za poštovanje drugog i drugačijeg.

Maternji jezik je najdragocenije blago svakog pojedinca. To je jezik na kojem izgovaramo prve reči, jezik na kojem sanjamo, jezik koji presudno utiče na formiranje naše ličnosti. Ponosito čuvajmo i negujmo svoje, ali poštujmo i tuđe da bi i to postalo naše zajedničko. Tako ćemo svi postati bogatiji.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman se u svom radu zalaže za poštovanje ljudskih i manjinskih prava i bori protiv diskriminacije svake vrste, pa tako i protiv diskriminacije ljudi na osnovu jezičke pripadnosti.. Stoga je posebno bitna dosledna primena propisa koji obezbeđuju efikasno ostvarivanje ovog ustavom zagarantovanog prava.

 

 

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak