Please select your page

Višejezična tabla u skladu sa propisima i pravopisom

Kulturni centar Novog Sada je otklonio nepravilnost u vezi sa ispisivanjem naziva ove ustanove na jezicima u službenoj upotrebi na teritoriji Grada i na ulaz ove ustanove postavio novu tablu u skladu sa zakonom.

defaultNakon izveštavanja medija o zameni latinične table sa nazivom ustanove Kulturni centar Novog Sada tablom ispisanom na ćiriličkom pismu sredinom decembra 2012. godine, Pokrajinski ombudsman je postupajući po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupak utvrđivanja da li su nazivi ove ustanove ispisani u skladu sa odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.

Pokrajinski ombudsman je 17. decembra 2012. neposrednim uvidom utvrdio da je naziv ove ustanove na novoj tabli ispisan na sva četiri jezika u službenoj upotrebi na teritoriji Grada Novog Sada (srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, mađarskom, slovačkom i rusinskom), ali da nazivi na jezicima nacionalnih manjina nisu ispisani u skladu sa pravilima ovih jezika, odnosno pisama.

Nakon što je Prevodilačka služba Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice odgovorila na zahtev Pokrajinskog ombudsmana i ovoj instituciji poslala pravilne prevode naziva Kulturnog centra Novog Sada na mađarskom, slovačkom i rusinskom jeziku, isti su 10. januara 2013. godine prosleđeni ovoj ustanovi, uz zahtev za izjašnjenje na okolnost da prevodi na novopostavljenoj tabli Kulturnog centra i oni iz Pokrajinskog sekretarijata nisu identični.

Kulturni centar Novog Sada je 21.januara 2013. godine obavestio Pokrajinskog ombudsmana da je izvršio zamenu table sa nazivom ove ustanove i usaglasio prevode na jezicima nacionalnih manjina u službenoj upotrebi u Gradu Novom Sadu sa jezičkim i pravopisnim pravilima ovih jezika, a u šta su se predstavnici institucije Pokrajinskog ombudsmana neposrednim uvidom i uverili.