Please select your page

Вишејезична табла у складу са прописима и правописом

Културни центар Новог Сада је отклонио неправилност у вези са исписивањем назива ове установе на језицима у службеној употреби на територији Града и на улаз ове установе поставио нову таблу у складу са законом.

дефаултНакон извештавања медија о замени латиничне табле са називом установе Културни центар Новог Сада таблом исписаном на ћириличком писму средином децембра 2012. године, Покрајински омбудсман је поступајући по сопственој иницијативи покренуо поступак утврђивања да ли су називи ове установе исписани у складу са одредбама Закона о службеној употреби језика и писма.

Покрајински омбудсман је 17. децембра 2012. непосредним увидом утврдио да је назив ове установе на новој табли исписан на сва четири језика у службеној употреби на територији Града Новог Сада (српском језику, ћириличким писмом, мађарском, словачком и русинском), али да називи на језицима националних мањина нису исписани у складу са правилима ових језика, односно писама.

Након што је Преводилачка служба Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице одговорила на захтев Покрајинског омбудсмана и овој институцији послала правилне преводе назива Културног центра Новог Сада на мађарском, словачком и русинском језику, исти су 10. јануара 2013. године прослеђени овој установи, уз захтев за изјашњење на околност да преводи на новопостављеној табли Културног центра и они из Покрајинског секретаријата нису идентични.

Културни центар Новог Сада је 21.јануара 2013. године обавестио Покрајинског омбудсмана да је извршио замену табле са називом ове установе и усагласио преводе на језицима националних мањина у службеној употреби у Граду Новом Саду са језичким и правописним правилима ових језика, а у шта су се представници институције Покрајинског омбудсмана непосредним увидом и уверили.