Please select your page

Предуговор са Ал Дахром ништав и штетан за грађане

Одредбе предуговора, најављеног међудржавног споразума и уговора са AL Dahra Agricultural Company у супротности су са Законом о пољопривредном земљишту и Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, те као такви могу изазвати штету нашим грађанима.

Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и 41/2009) прописује да власник пољопривредног земљишта не може бити страно физичко, односно правно лице и да се пољопривредно земљиште у државној својини не може отуђивати. Ова одредба Закона штити наше грађане и предузећа.

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011) прописује забрану отуђења и оптерећења подржављене имовине. Од ступања на снагу тог закона имовина која је одузета бившим власницима не може бити предмет отуђивања, хипотеке или залоге, до правноснажног окончања поступка по захтеву за враћање. Сам закон прописује да је сваки акт отуђења и оптерећења имовине који је супротан овој одредби ништав. Примењено на овај предуговор, то значи да се он по законском аутоматизму поништава.

Покрајински омбудсман је ово питање разматрао на захтев индивидуалних пољопривредника, удружења и у интересу свих грађана. Обавеза омбудсмана је да о налазу обавести јавности и да подсети све заинтересоване грађане да појединачна мишљења и заштиту права и имовине могу затражити код ове институције.