Please select your page

Etički kodeks ponašanja

Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka, učestvovala je u radu okruglog stola o javnoj odgovornosti na lokalnom nivou. Rasprava je organizovana povodom prezentacije multimedijalnog vodiča “Etički kodeks za službenike lokalne samouprave u Srbiji”. Pomenuti Kodeks je prošle godine pripremila misija OEBS-a, kako bi promovisala etičke standarde i mehanizme za unapređenje javne odgovornosti. U 149 lokalnih samouprava je usvojen Etički kodeks ponašanja lokalnih funkcionera, ali problem je u tome što ni poslanici, a ni građani, nisu upoznati sa njegovim postojanjem, što samo jača njihove sumnje u to da će predstavnici lokalne samouprave vršiti vlast u javnom interesu.

Građani često prepoznaju neetičko ponašanje i obraćaju se Pokrajinskom ombudsmanu predstavkama, ne ukazujući direktno na povrede etičkog kodeksa, ali se iz sadržine pritužbi može zaključiti da je često u pitanju ponašanje suprotno etičkim normama, pre svega zaposlenih u organima uprave, odnosno njihovih starešina koji su istovremeno i političari, postavljeni ili izabrani na osnovu partijske pripadnosti.

Usvajanjem kodeksa lokalni funkcioneri se obavezuju da će funkciju obavljati isključivo u javnom, a ne u svom ličnom, grupnom ili partijskom interesu. Činjenica da je najveći broj lokalnih samouprava usvojio Etički kodeks govori o želji da se evropski standardi primenjuju u svim oblastima života. Činjenica, međutim, da je samo u 31 opštini  formiran Savet za primenu etičkog kodeksa govori da je privrženost evropskim standardima u najvećoj meri samo - deklarativna.