Please select your page

Delegaciji Turske predstavljeni primeri dobre prakse u sprovođenju rodno odgovornog budžetiranja u AP Vojvodini

Snežana Knežević na sastanku sa turskom delegacijomDelegacija Turske je, na poziv UN WOMEN Srbija, boravila  u višednevnoj studijskoj poseti Republici Srbiji koja je bila posvećena rodno odgovornom budžetiranju.

Juče, 29. februara,  posetili su pokrajinske institucije koje imaju ključnu ulogu u sprovođenju rodno odgovornog budžetiranja i koji su tom prilikom  gostima prezentovali primere dobre prakse na pokrajinskom nivou. Prisutnima se obratila Pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović koja se ukratko osvrnula na  proces uvođenja rodno odgovornog budžetiranja  u AP Vojvodini. Iskustva u implementaciji ovog procesa  i unapređenju rodne ravnopravnosti  na nivou AP Vojvodine predstavile su Tatjana Radojević savetnica i lice zaduženo za rodnu ravnopravnost u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, Djenđi Seleši, pomoćnica u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Snežana Knežević,  zamenica pokrajinske zaštitnice građana - ombudsmanke.   

Delegaciju Turske činili su predstavnici Ministarstva porodice i socijalnih usluga, Ministarstva trezora i finansija, Odbora za jednake mogućnosti za žene i muškarce i Odbora za planiranje i budžet.

Zajednička fotografija prisutnih na sastanku