Please select your page

Održana promocija publikacije „75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima“

Grafički prikaz sa naslovne strane publikacijePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman održao je juče, 21. februara 2024. godine, promociju publikacije „75 GODINA UNIVERZALNE DEKLARACIJE O LjUDSKIM PRAVIMA“, u Amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

Promociju je otvorila i njom moderirala Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić, izrazivši zahvalnost svim prisutnim gostima.

Ukazala je na značaj Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao osnovnom dokumentu na čijim se principima zasnivaju kasnije doneti međunarodni dokumenti. Ljudska prava postala su „neotuđiva i univerzalna, svako ljudsko biće ima pravo na život, slobodu i bezbednost, rađa se slobodno i jednako u dostojanstvu i pravima koja pripadaju svakome, bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalno ili društveno poreklo, imovinu ili bilo koje drugo svojstvo“ .

Sedamdeset pet godina nakon usvajanja Univerzalne deklaracije, i pored značajnog napretka i izgrađenog sistema zaštite ljudskih prava u mnogim zemljama, svedoci smo brojnih primera ugrožavanja ljudskih prava na globalnom nivou, a time i urušavanja već dostignutih tekovina u ovoj oblasti. Upravo kršenja ljudskih prava iznova podsećaju na značaj poštovanja odredaba Deklaracije i potrebu kontinuiranog rada na njihovom unapređenju i podizanju svesti o njihovom značaju.

Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka ukazala je na bogatstvo različitosti i zajedničkog života svih zajednica koje žive u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Etničke, jezičke, kulturološke i verske razlike vrednosti su koje je potrebno štititi od bilo kakvog oblika diskriminacije. Istakla je da, u okviru svojih nadležnosti, Ombudsman prati primenu međunarodnih propisa i kontinuirano radi na unapređenju ljudskih i manjinskih prava.

U cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti ombudsmanka ukazuje na značaj edukacije o ljudskim pravima, te prevodom Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima na više jezika želi da doprinese i omogući pripadnicima nacionalnih manjina informisanje o sadržini ovog značajnog međunarodnog dokumenta na njihovom, maternjem jeziku.

Promociji su prisustvovali predstavnici i predstavnice: Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Matice srpske, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Jevrejske opštine Novi Sad, zavoda za kulturu nacionalnih zajednica, fakulteta, lokalnih ombudsmana, advokata, sudova, nevladinih organizacija, studenata i drugih ustanova i organizacija.

Skupu su se obratili predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić, predsednik Jevrejske opštine Novi Sad Mirko Štark i dr Ivana Ivanić, profesorka rumunskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Govorili su o značaju izučavanja maternjeg jezika, kulture i poštovanja različitosti u multikulturalnim sredinama.

Upravo je 21. februar – Međunarodni dan maternjeg jezika, dan kada se međunarodna zajednica podseća na značaj zaštite i očuvanja maternjeg jezika, kao najvažnijeg elementa kulturnog i nacionalnog identiteta.

Dragana Ćorić drži uvodni govor u sali Rektorata