Please select your page

Одржана промоција публикације „75 година Универзалне декларације о људским правима“

Графички приказ са насловне стране публикацијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман одржао је јуче, 21. фебруара 2024. године, промоцију публикације „75 ГОДИНА УНИВЕРЗАЛНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА“, у Амфитеатру Ректората Универзитета у Новом Саду.

Промоцију је отворила и њом модерирала Покрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић, изразивши захвалност свим присутним гостима.

Указала је на значај Универзалне декларације о људским правима, као основном документу на чијим се принципима заснивају касније донети међународни документи. Људска права постала су „неотуђива и универзална, свако људско биће има право на живот, слободу и безбедност, рађа се слободно и једнако у достојанству и правима која припадају свакоме, без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално или друштвено порекло, имовину или било које друго својство“ .

Седамдесет пет година након усвајања Универзалне декларације, и поред значајног напретка и изграђеног система заштите људских права у многим земљама, сведоци смо бројних примера угрожавања људских права на глобалном нивоу, а тиме и урушавања већ достигнутих тековина у овој области. Управо кршења људских права изнова подсећају на значај поштовања одредаба Декларације и потребу континуираног рада на њиховом унапређењу и подизању свести о њиховом значају.

Покрајинска заштитница грађана - омбудсманка указала је на богатство различитости и заједничког живота свих заједница које живе у Аутономној покрајини Војводини. Етничке, језичке, културолошке и верске разлике вредности су које је потребно штитити од било каквог облика дискриминације. Истакла је да, у оквиру својих надлежности, Омбудсман прати примену међународних прописа и континуирано ради на унапређењу људских и мањинских права.

У циљу побољшања стања у овој области омбудсманка указује на значај едукације о људским правима, те преводом Универзалне декларације о људским правима на више језика жели да допринесе и омогући припадницима националних мањина информисање о садржини овог значајног међународног документа на њиховом, матерњем језику.

Промоцији су присуствовали представници и представнице: Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Матице српске, националних савета националних мањина и Јеврејске општине Нови Сад, завода за културу националних заједница, факултета, локалних омбудсмана, адвоката, судова, невладиних организација, студената и других установа и организација.

Скупу су се обратили председник Матице српске проф. др Драган Станић, председник Јеврејске општине Нови Сад Мирко Штарк и др Ивана Иванић, професорка румунског језика на Филозофском факултету у Новом Саду. Говорили су о значају изучавања матерњег језика, културе и поштовања различитости у мултикултуралним срединама.

Управо је 21. фебруар – Међународни дан матерњег језика, дан када се међународна заједница подсећа на значај заштите и очувања матерњег језика, као најважнијег елемента културног и националног идентитета.

Драгана Ћорић држи уводни говор у сали Ректората