Please select your page

Pokrajinska ombudsmanka u poseti Ekonomskoj srednjoj školi „Bosa Milićević“ iz Subotice

Pokrajinska ombudsmanka, Dragana Ćorić, u razgovoru sa učenicima.Pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je dana 20. februara 2024. godine posetila Ekonomsku srednju školu „Bosa Milićević“ u Subotici. Školu pohađa više od 500 učenika, a nastava se realizuje na srpskom i mađarskom jeziku. Učenicima su dostupni smerovi u četvorogodišnjem (ekonomija, pravo, administracija, trgovinski i kulinarstvo) i trogodišnjem trajanju (kuvar/konobar).

Na sastanku sa Timom za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ombudsmanka je upoznata sa proaktivnim i empatičnim pristupom koji ova škola i njen nastavni kadar neguju prema svojim učenicima, što i same situacije u kojima je uključivanje ovog tima nužno svodi na minimum.

Škola neguje proaktivan pristup i u organizaciji nastave, putem virtualnih preduzeća i virtuelnih banaka u kojima učenici obavljaju celokupnu praktičnu nastavu.

Ombudsmanka je prisustvovala i sastanku Učeničkog parlamenta, gde je upoznata sa impresivnom listom aktivnosti koje je ovaj parlament preduzeo samo u toku prvog polugodišta ove školske godine (čak 35) među kojima su brojne humanitarne, edukativne i druge volonterske aktivnosti.

Takođe, ombudsmanka je upoznala učenike sa radom institucije i načinima na koje ista može biti od pomoći u ostvarivanju njihovih prava.