Please select your page

Покрајинска омбудсманка у посети Економској средњој школи „Боса Милићевић“ из Суботице

Покрајинска омбудсманка, Драгана Ћорић, у разговору са ученицима.Покрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић је дана 20. фебруара 2024. године посетила Економску средњу школу „Боса Милићевић“ у Суботици. Школу похађа више од 500 ученика, а настава се реализује на српском и мађарском језику. Ученицима су доступни смерови у четворогодишњем (економија, право, администрација, трговински и кулинарство) и трогодишњем трајању (кувар/конобар).

На састанку са Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, омбудсманка је упозната са проактивним и емпатичним приступом који ова школа и њен наставни кадар негују према својим ученицима, што и саме ситуације у којима је укључивање овог тима нужно своди на минимум.

Школа негује проактиван приступ и у организацији наставе, путем виртуалних предузећа и виртуелних банака у којима ученици обављају целокупну практичну наставу.

Омбудсманка је присуствовала и састанку Ученичког парламента, где је упозната са импресивном листом активности које је овај парламент предузео само у току првог полугодишта ове школске године (чак 35) међу којима су бројне хуманитарне, едукативне и друге волонтерске активности.

Такође, омбудсманка је упознала ученике са радом институције и начинима на које иста може бити од помоћи у остваривању њихових права.