Please select your page

O udruženjima žena na selu sa predstavnicima pokrajinskih institucija

O udruženjima žena na selu sa predstavnicima pokrajinskih institucijaNakon ovogodišnjeg ciklusa poseta udruženjima žena na selu, Pokrajinski zaštinik građana - ombudsman održao je sastanak sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za finansije i Zavoda za ravnopravnost polova. 

Tema sastanka je bila dodela bespovratnih sredstava putem konkursa udruženjima žena na selu, a Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je iskoristio priliku da prisutne upozna sa svojim zapažanjima o radu ovih udruženja,  problemima sa kojima se susreću kao  i o njihovim  potrebama u cilju  daljeg osnaživanja. Zaključeno je da je neophodno  preduzeti aktivnosti u cilju povećanja informisanosti ovih udruženja o raspisanim konkursima, kao i  aktivnostima u cilju omogućavanja apliciranja na o iste, čemu će  Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman posvetiti posebnu pažnju  u narednom periodu.