Please select your page

О удружењима жена на селу са представницима покрајинских институција

О удружењима жена на селу са представницима покрајинских институцијаНакон овогодишњег циклуса посета удружењима жена на селу, Покрајински заштиник грађана - омбудсман одржао је састанак са представницима Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Покрајинског секретаријата за финансије и Завода за равноправност полова. 

Тема састанка је била додела бесповратних средстава путем конкурса удружењима жена на селу, а Покрајински заштитник грађана - омбудсман је искористио прилику да присутне упозна са својим запажањима о раду ових удружења,  проблемима са којима се сусрећу као  и о њиховим  потребама у циљу  даљег оснаживања. Закључено је да је неопходно  предузети активности у циљу повећања информисаности ових удружења о расписаним конкурсима, као и  активностима у циљу омогућавања аплицирања на о исте, чему ће  Покрајински заштитник грађана - омбудсман посветити посебну пажњу  у наредном периоду.