Please select your page

Pokrajinski ombudsman na Mreži za zdravlje

Obraćanje Joland Korore, zamenice pokrajinskog ombudsmana za prava detetaStalna konferencija gradova i opština - SKGO organizovala je 31. oktobra u Beogradu sastanak Mreže za zdravlje, na kojem je učestvovao Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, a tokom kojeg je diskutovano o stanju javnog zdravlja, zaštiti prava pacijenata i integrisanom pružanju usluga u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite na lokalnom nivou.

Nakon izlaganja predstavnika ministarstva za zdravlje, ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Instituta za javno zdravlje, lokalnih samouprava, akademske zajednice i drugih, skupu se obratila zamenica ombudsmana za prava deteta Joland Korora u okviru panela na temu primera dobre prakse i izazova i rešenja u oblasti zaštite prava pacijenata. Posebna diskusija vođena je oko izrazito konkretnih i aktuelnih problema sa kojima se suočava sistem zdravstvene zaštite, kao i o neophodnosti intersektorske saradnje koja uključuje aktivnu ulogu organizacija civilnog društva.