Please select your page

Покрајински омбудсман на Мрежи за здравље

Обраћање Јоланд Короре, заменице покрајинског омбудсмана за права дететаСтална конференција градова и општина - СКГО организовала је 31. октобра у Београду састанак Мреже за здравље, на којем је учествовао Покрајински заштитник грађана - омбудсман, а током којег је дискутовано о стању јавног здравља, заштити права пацијената и интегрисаном пружању услуга у областима социјалне и здравствене заштите на локалном нивоу.

Након излагања представника министарства за здравље, министарства за бригу о породици и демографију, Института за јавно здравље, локалних самоуправа, академске заједнице и других, скупу се обратила заменица омбудсмана за права детета Јоланд Корора у оквиру панела на тему примера добре праксе и изазова и решења у области заштите права пацијената. Посебна дискусија вођена је око изразито конкретних и актуелних проблема са којима се суочава систем здравствене заштите, као и о неопходности интерсекторске сарадње која укључује активну улогу организација цивилног друштва.