Please select your page

Članovi i članice Dečjeg saveta Pokrajinskog ombudsmana na Festivalu mentalnog zdravlja

Članovi i članice Dečjeg saveta Pokrajinskog ombudsmana na Festivalu mentalnog zdravljaU okviru osmog Festivala mentalnog zdravlja „Empatija“ je u četvrtak, 19. oktobra, održana tribina „Kako se neguje empatija? Uloga porodice i škole u razvoju ličnosti dece“. U petak, 20. oktobra organizovan je Društveni dijalog „Mentalno zdravlje mladih“, kojim je koordiniralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Omladinskim centrom OPENS.

Na pomenutim događajima aktivno su učestvovali članice i članovi Dečjeg saveta Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Maksim Katona, Ana Čengeri, Ksenija Bušković i Mihajlo Kovač, budući da je Ombudsman deo programskog odbora ovog festivala.

Na tribini „Kako se neguje empatija? Uloga porodice i škole u razvoju ličnosti dece“ razgovaralo se i diskutovalo o brojnim pitanjima na temu kuda ide današnje vaspitanje, koji je to pravac kojim želimo da ide i na koji način je najbolje negovati empatiju u saradnji porodice i škole. Razgovarano je o tome da li je uloga nastavnika prevashodno usmerena ne to da deci „prenesu znanje“ ili da ih podrže u razvoju ličnosti, koliko je važno da se nastavnici i deca dobro osećaju tokom vremena koje zajedno provode, koliko je škola, sa sadašnjim opterećenjem brojem učenika, predmeta, administrativnim zahtevima, uvođenjem novina, u stanju da odgovori na potrebe dece, a posebno da ostvaruje vaspitnu ulogu, kao i o mnogim drugim pitanjima.

Društveni dijalog „Mentalno zdravlje mladih“ bio je prilika da završnog dana festivala ministri ljudskih i manjinskih prava i zdravlja kao i drugi predstavnici relevantnih državnih organa i ustanova, institucija kao i organizacija civilnog društva, iskažu svoje viđenje aktuelnih ali i hroničnih problema koji se tiču različitih aspekata ostvarivanja i zaštite prava mladih na dostupnost zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja. Posebno je bilo reči o uslovima, načinu i postupku zaštite mentalnog zdravlja mladih, te izazovima sa kojima se resorni sistemi susreću u svakom od ovih segmenata. Vidljivost tj. dostupnost postojećih resursa, njihovo dalje jačanje i širenje, intersektorski rad i međusobna saradnja mladih, ustanova i civilnog sektora osnovni su zaključci ovog skupa.

Osmi Festival mentalnog zdravlja održan je od 10. do 20. oktobra u Novom Sadu, Pančevu, Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Kragujevcu i u nekoliko gradova u Crnoj Gori. Tokom Festivala organizovano je više od 40 raznovrsnih događaja, koji imaju za cilj da edukuju, ali i da podstaknu sve članove i članice na akciju koja može doprineti stvaranju resursa u zajednici i društvu, kako bi na taj način doprineli i zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja i blagostanja.

Članovi i članice Dečjeg saveta Pokrajinskog ombudsmana na Festivalu mentalnog zdravlja