Please select your page

Чланови и чланице Дечјег савета Покрајинског омбудсмана на Фестивалу менталног здравља

Чланови и чланице Дечјег савета Покрајинског омбудсмана на Фестивалу менталног здрављаУ оквиру осмог Фестивала менталног здравља „Емпатија“ је у четвртак, 19. октобра, одржана трибина „Како се негује емпатија? Улога породице и школе у развоју личности деце“. У петак, 20. октобра организован је Друштвени дијалог „Ментално здравље младих“, којим је координирало Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Омладинским центром ОПЕНС.

На поменутим догађајима активно су учествовали чланице и чланови Дечјег савета Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Максим Катона, Ана Ченгери, Ксенија Бушковић и Михајло Ковач, будући да је Омбудсман део програмског одбора овог фестивала.

На трибини „Како се негује емпатија? Улога породице и школе у развоју личности деце“ разговарало се и дискутовало о бројним питањима на тему куда иде данашње васпитање, који је то правац којим желимо да иде и на који начин је најбоље неговати емпатију у сарадњи породице и школе. Разговарано је о томе да ли је улога наставника превасходно усмерена не то да деци „пренесу знање“ или да их подрже у развоју личности, колико је важно да се наставници и деца добро осећају током времена које заједно проводе, колико је школа, са садашњим оптерећењем бројем ученика, предмета, административним захтевима, увођењем новина, у стању да одговори на потребе деце, а посебно да остварује васпитну улогу, као и о многим другим питањима.

Друштвени дијалог „Ментално здравље младих“ био је прилика да завршног дана фестивала министри људских и мањинских права и здравља као и други представници релевантних државних органа и установа, институција као и организација цивилног друштва, искажу своје виђење актуелних али и хроничних проблема који се тичу различитих аспеката остваривања и заштите права младих на доступност здравствене заштите менталног здравља. Посебно је било речи о условима, начину и поступку заштите менталног здравља младих, те изазовима са којима се ресорни системи сусрећу у сваком од ових сегмената. Видљивост тј. доступност постојећих ресурса, њихово даље јачање и ширење, интерсекторски рад и међусобна сарадња младих, установа и цивилног сектора основни су закључци овог скупа.

Осми Фестивал менталног здравља одржан је од 10. до 20. октобра у Новом Саду, Панчеву, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Крагујевцу и у неколико градова у Црној Гори. Током Фестивала организовано је више од 40 разноврсних догађаја, који имају за циљ да едукују, али и да подстакну све чланове и чланице на акцију која може допринети стварању ресурса у заједници и друштву, како би на тај начин допринели и заштити и унапређењу менталног здравља и благостања.

Чланови и чланице Дечјег савета Покрајинског омбудсмана на Фестивалу менталног здравља