Please select your page

Sastanak posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za praćenje i unapređenje stanja ljudskih prava u Republici Srbiji 2024-2030

Slika za vestZamenica pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke Snežana Knežević prisustvovala je juče, 19. oktobra 2023. godine u Palati „Srbija“ u Beogradu sastanku Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za praćenje i unapređenje stanja ljudskih prava u Republici Srbiji za period od 2024. do 2030. godine

Strategija, kao dokument javne politike, treba da odredi strateške pravce delovanja i sistemske i zaokružene načine praćenja stanja ljudskih prava u Republici Srbiji, pravce delovanja usmerene na unapređenje stanja ljudskih prava i dalje razvijanje kulture ljudskih prava u cilju dostizanja najviših univerzalno prihvaćenih međunarodnih standarda.

Posebnu radnu grupu,  čije su članica i zamenica članice pokrajinska zaštitnica građana doc. dr Dragana Ćorić i zamenica Snežana Knežević, formiralo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za potrebe izrade Nacrta strategije za praćenje i unapređenje stanja ljudskih prava u Republici Srbiji 2024-2030, njenih opštih i posebnih ciljeva i mera, kao i aktivnosti za njihovu realizaciju.

Na sastanku se diskutovalo o podnetim komentarima na Predlog polaznih osnova Strategije, i tom prilikom su usvojeni svi komentari Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.

U radu Posebne radne grupe učestvuju i predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, resornih ministarstava, institucija, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podatak o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, udruženja lokalnih ombudsmana, Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina i 16 organizacija civilnog društva.