Please select your page

Javna rasprava povodom donošenja nove Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srbiji

Javna rasprava - Strategija - Položaj starijih licaPokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić je učestvovala na Javnoj raspravi povodom donošenja nove Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srbiji, održanoj 11. avgusta u Novom Sadu.

Tom prilikom je pored podrške donošenju ovog značajnog dokumenta, ukazala na potrebu posebne brige o mentalnom zdravlju starijih osoba, posebno lica koja se nalaze u gerontološkim domovima i centrima, kao i na povećanje broja stručnih radnika u istim ustanovama.  Na osnovu iskustva iz terenskog obilaska gerontoloških domova i centara na teritoriji APV u od početka godine, ombudsmanka je primetila da postoji pojačana potreba za otvaranjem posebnih centara - delova ustanova za smeštaj dementnih lica kao i za pružanje usluge palijativne nege.

Entuzijazam i trud uložen u stvaranje nove strategije za poboljšanje položaja starijih lica je usmeren ka ostvarivanju dostojanstvenog i aktivnog starenja, što institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana  snažno podržava.