Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana posetio Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ i Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Kamenici

Poseta Decje seloPokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić, zamenik pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta Milan Dakić i savetnica Željka Prodanović juče su posetili Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ i Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Kamenici.

Poseta Dečjem selu jedna je od redovnih aktivnosti u oblasti zaštite prava deteta tokom koje institucija Pokrajinskog zaštitnika građana stiče neposredan uvid u položaj dece i omladine smeštene u ustanovama socijalne zaštite.

Ombudsmanka i zamenik za prava deteta su ovom prilikom sa direktorom Mirkom Jankelićem razgovarali o uslovima i okolnostima života i rada u ovoj ustanovi u kojoj trenutno boravi 100 korisnika/korisnica. Pokrajinski zaštitnik građana informisan je tokom razgovora o nivou zadovoljenja uzrasno - razvojnih potreba i stepenu pružanja podrške korisnicima.

Važno je istaći da je Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici, u pogledu organizacije života i rada u ustanovi, jedinstveno i drugačije od ostalih ustanova sa decu i omladinu na teritoriji AP Vojvodine, budući da je organizovano na način i po sistemu oponašanja života u porodici. Ovo podrazumeva život heterogene grupe dece u deset kuća, od kojih svaka broji od osam do deset korisnika i predstavlja jednu posebnu celinu , o kojima brinu vaspitači/vaspitačice i negovatelji/negovateljice.

Dečje selo pružalac je i posebne usluge - stanovanje uz podršku. Usluga se realizuje u deset stanova na teritoriji grada Novog Sada, a namenjena je svim mladim korisnicima koji izlaze iz sistema zaštite, kao i onima koji studiraju. Takođe, ukazano je i na to da Dečje selo pruža i uslugu porodičnog saradnika, na značaj ove usluge koja je projektne prirode, a koju trenutno finansira lokalna samouprava.

Povod posete Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Kamenici bio je donošenje odluke o upotrebi i držanju mobilnih telefona u školi od strane učenika/učenica za vreme časa i odmora, a koja se primenjuje od 23.03.2023. godine. U neposrednoj komunikaciji s direktorom osnovne škole Dejanom Merdanovićem, Ombudsman je stekao jasniji uvid o načinu donošenja i sprovođenju ovog akta koji propisuje da učenici i učenice ne mogu da koriste mobilne telefone dok su u školi. Uprava škole ovu odluku je donela uz podršku Djačkog parlamenta i Saveta roditelja, a rezultati primene već sada su bolja socijalizacija dece, ali i povećan broj izdatih knjiga u školskoj biblioteci. Direktor škole se nada će ovim primerom dobre prakse biti motivisane i druge škole u cilju da se nastava odvija nesmetano, da se učenici i učenice više usmere na učenje i druženje sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama.

Poseta Skola