Please select your page

Покрајински заштитник грађана посетио Дечје село „Др Милорад Павловић“ и Основну школу „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици

Посета Децје селоПокрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић, заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета Милан Дакић и саветница Жељка Продановић јуче су посетили Дечје село „Др Милорад Павловић“ и Основну школу „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици.

Посета Дечјем селу једна је од редовних активности у области заштите права детета током које институција Покрајинског заштитника грађана стиче непосредан увид у положај деце и омладине смештене у установама социјалне заштите.

Омбудсманка и заменик за права детета су овом приликом са директором Мирком Јанкелићем разговарали о условима и околностима живота и рада у овој установи у којој тренутно борави 100 корисника/корисница. Покрајински заштитник грађана информисан је током разговора о нивоу задовољења узрасно - развојних потреба и степену пружања подршке корисницима.

Важно је истаћи да је Дечје село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици, у погледу организације живота и рада у установи, јединствено и другачије од осталих установа са децу и омладину на територији АП Војводине, будући да је организовано на начин и по систему опонашања живота у породици. Ово подразумева живот хетерогене групе деце у десет кућа, од којих свака броји од осам до десет корисника и представља једну посебну целину , о којима брину васпитачи/васпитачице и неговатељи/неговатељице.

Дечје село пружалац је и посебне услуге - становање уз подршку. Услуга се реализује у десет станова на територији града Новог Сада, а намењена је свим младим корисницима који излазе из система заштите, као и онима који студирају. Такође, указано је и на то да Дечје село пружа и услугу породичног сарадника, на значај ове услуге која је пројектне природе, а коју тренутно финансира локална самоуправа.

Повод посете Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици био је доношење одлуке о употреби и држању мобилних телефона у школи од стране ученика/ученица за време часа и одмора, а која се примењује од 23.03.2023. године. У непосредној комуникацији с директором основне школе Дејаном Мердановићем, Омбудсман је стекао јаснији увид о начину доношења и спровођењу овог акта који прописује да ученици и ученице не могу да користе мобилне телефоне док су у школи. Управа школе ову одлуку је донела уз подршку Ђачког парламента и Савета родитеља, а резултати примене већ сада су боља социјализација деце, али и повећан број издатих књига у школској библиотеци. Директор школе се нада ће овим примером добре праксе бити мотивисане и друге школе у циљу да се настава одвија несметано, да се ученици и ученице више усмере на учење и дружење са својим вршњацима и вршњакињама.

Посета Скола