Please select your page

Pokrajinski ombudsman posetio Dom za decu i Gerontološki centar u Somboru

Gerontološki centar u SomboruPredstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, zamenik ombudsmanke Milan Dakić i savetnice Jagoda Vještica i Marija Miladinović, posetili su  20. aprila 2023. godine Dom za decu i omladinu „Miroslav Antić – Mika“ i Gerontološki centar u Somboru. Prilikom posete domu za stare, u razgovoru sa direktorom ustanove Zoranom Drčom istaknuto je da je funkcionisanje i rad sa korisnicima organizovan tako da se poštuju njihove potrebe i zahtevi u skladu sa utvrđenim standardima a  okviru mogućnosti ustanove. Posebna pažnja posvećena je neposrednom razgovoru sa korisnicima doma koji su bili voljni da aktivno i direktno izraze svoje utiske i iskustva koja imaju u boravku u ovoj ustanovi. Oni su istakli da im boravak u domu omogućava da život provedu u okruženju koje im olakšava svakodnevno funkcionisanje, pružanje adekvatne podrške prilikom obavljanja zdravstvenih pregleda i intervencija, kao i druženje i putovanja kroz radnu terapiju i aktivnosti koje se sprovode u ustanovi.

Korisnicima su predstavljeni rad i nadležnosti institucije, način na koji mogu da se obrate Ombudsmanu, a posebna pažnja poklonjena je problemu zaštite od nasilja nad starijim osobama kroz predstavljanje rezultata istraživanja koja je Ombudsman sproveo.

Cilj posete domu za decu bez roditeljskog staranja bio je sticanje neposrednog uvida u položaj  dece i omladine smeštene u ustanovama socijalne zaštite, a sa direktorkom Nadom Starčević i zaposlenima razgovarano je o trenutnim okolnostima i uslovima života i rada u ustanovi, njihovim svakodnevnim aktivnostima, te o starosnoj strukturi korisnika, nivou zadovoljenja njihovih uzrasno - razvojnih potreba i stepenu pružanja podrške, kao i o problemima s kojima se svakodnevno susreću u radu i o eventualnim mogućnostima za njihovo uspešno prevazilaženje.

Predstavnici Doma posebno su ukazali na problem koji ih okupira tokom poslednjih godina, a odnosi se na mešovitu strukturu korisnika, prouzrokovanu sve većim brojem dece koja zahtevaju psihijatrijski tretman ili konstantan nadzor i negu stručnih radnika, kao i zdravstvenih radnika, a usled izvesnih višestrukih poremećaja u razvoju ili funkcionisanju. U tom smislu, važno je napomenuti da je u većini takvih slučajeva, razlog izdvajanja dece iz porodice bio neadekvatno roditeljsko staranje, a neretko i neuspeli porodični smeštaj, pa nestabilnost u funkcionisanju deteta koja se manifestacije kroz dodatne psihičke smetnje neretko može biti posledica ovakvih učestalih promena sredine boravka.

Dom za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika"