Please select your page

Pokrajinski ombudsman održao „Čas ljudskih prava“ u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“

Čas ljudskih prava - Gimnazija Jovan Jovanović ZmajPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman održao je juče predstavnicima i predstavnicama Učeničkog parlamenta Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ predavanje pod nazivom „Čas ljudskih prava – prava deteta“.

To je bila prilika da pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i savetnice Marija Miladinović i Željka Prodanović razgovaraju sa učenicima i upoznaju ih s pojmom, značajem i razvojem prava deteta kroz istoriju, te normativnim, institucionalnim i funkcionalnim mehanizmima njihovog ostvarivanja, zaštite i unapređenja.

Učenici su kroz ilustrativne primere upoznati sa radom Ombudsmana, nakon čega su pokrenute i konkretne teme i problemi sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.  

Imajući u vidu da su učenički parlamenti jedno od formalizovanih oblika učešća dece u aktivnostima i organizaciji rada obrazovno-vaspitnih ustanova, a da je pravo na participaciju jedan od četiri osnovna principa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, ovo predavanje organizovano je s ciljem da doprinese podsticanju i razmatranju mogućnosti za aktivnije, direktnije i smislenije uključivanje dece i mladih u donošenje odluka i društveni život.