Please select your page

Партиципација деце – неопходан чинилац развоја грађанског друштва

Час људских права 2022У сусрет обележавању Међународног дана детета, 20. новембра 2022. године, Покрајински заштитник грађана – омбудсман данас је организовао „Час људских права“ са представницима и представницама ученичких парламената средњих школа у Новом Саду. Будући да су ученички парламенти једно од формализованих облика учешћа деце у активностима и организацији рада образовно-васпитних установа, а да је само право на партиципацију један од четири основна приниципа Конвенције Уједињених нација о правима детета, догађај је организован у циљу подстицаја и разматрања могућности за активније, директније, веће и смисленије укључивање деце и младих у доношење одлука и друштвени живот.

Право на партиципацију обухвата групу права којима се детету гарантују грађанска и политичка прва, те се обавезују државе уговорнице да се обезбеде детету право да слободно изрази мишљење о свим питањма која се тичу детета, с тим што се мишљењу детета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу. Партиципација деце доприноси њиховом личном развоју, развоју самопоуздања, личне одговорности, осећаја личне вредности и бројних других сопсобности и вештина. Истовремено, партиципација деце доприноси развоју грађанског друштва и развоју друштвене одговорности, јер деца уче како могу да допринесу својој заједници и како да доносиоци одлука и креатори политика буду одговорнији.

Више од 40 ученика и ученица из Гиманзије „Јован Јовановић Змај“, Гимазије „Светозар Милетић“, Гимназије „Лаза Костић“, Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Медицинске школе „7. април“ и Техничке школе „Милева Марић Анштајн“ активно је учествовало у данашњем часу.

Током протекле недеље, Покрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је и у активностима које је организовало Педагошко друштво Војводине у циљу доприноса унапређењу права детета. У уторак, 15. новембра, Заменик Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Милан Дакић и саветнице ове институције Светлана Нешић Бајго и Марија Миладиновић учествовале су на онлајн догађају „Кафа с педагогом“. Са више од сто учесника и учесница запослених у образовно-васпитним установама из целог региона, разговарало се о основним концептима и приступу права детета, као и о разјашњењу неодумица које образовно-васпитни радници имају у вези са овом темом и применом права детета у њиховој пракси. Наредног дана, 16. новембра, у просторијама и на позив Педагошког друштва Војводине, представници Омбудсмана учестововали су на првом састанку у оквиру „Иницијативе за обезбеђивање континуитета у образовању“. Окупљени представници институција, установа и организација образовно – васпитног система, разменили су искуства и разговарали о уоченим проблемима и потребном за предузимањем активности и мера у циљу обезбеђивања услова за то да процес преласка из предшколског у ниво основно-школског образовања буде у најбољем интересу сваког детета.

Светски дан детета, 20. новембар, обележава се на дан када је, на Генералној скупштини УН 1989. године, усвојена Конвенција о правима детета, документ у којем су на једном месту обухваћена сва дечја људска права.

Обележавању Светског дана детета, претходе још два значајна датума: 18. новембар - Европски дан борбе против сексуалног насиља над децом и 19. новембар - Светски дан превенције злостављања деце.