Please select your page

Sastanak sa profesionalcima/kama iz centara za socijalni rad o prevenciji femicida

Sastanak o prevenciji femicidaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, kao koordinator mreže „Život bez nasilja“, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) održao je 2. novembra 2022. godine u Novom Sadu sastanak o prevenciji femicida za predstavnike/ce centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine.

Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i femicida zavisi od toga koliko ustanove koje se bave sprečavanjem i suzbijanjem ove negativne društvene pojave prepoznaju i preduzimaju najdelotvornije mere preventivnog delovanja. Sastanak je održan u cilju boljeg razumevanja dinamike, prirode i oblika femicida, kao i poboljšanja aktivnosti koje doprinose boljoj proceni rizika i efikasnoj intervenciji u prevenciji nasilja u porodici i partnerskim odnosima i njegovoj najekstremnijeg oblika, femicida.

Pokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović  ukazao je ovom prilikom da je, osim osnaživanja žena da prijave nasilje, neophodno osnažiti i institucije i profesionalce/ke koji rade u njima. Pokrajinski ombudsman podsetio je prisutne da je koordinacija i saradnja svih nadležnih institucija od izuzetnog značaja, a posebno važnu kariku u lancu prevencije i zaštite od nasilja imaju centri za socijalni rad.

Rezultate istraživanja „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji“ predstavila je dr Kosana Beker. O važnosti sprovođenja Konferencije slučaja, metodologiji i primerima iz prakse govorile su Danica Todorov, konsultantkinja i Vesna Ćerimović iz Udruženja Roma Novi Bečej.

Učesnici/ce sastanka su, zatim, ponudili predloge za mogućnosti za unapređenje rada centara u slučajevima nasilja u porodici na planu prevencije, zaštite i obezbeđivanja sigurnosti žrtvama nasilja u porodici.

Ovom sastanku je prethodio sastanak sa predstavnicima/cama pravosuđa i policije.