Please select your page

Састанак са професионалцима/кама из центара за социјални рад о превенцији фемицида

Састанак о превенцији фемицидаПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) одржао је 2. новембра 2022. године у Новом Саду састанак о превенцији фемицида за представнике/це центара за социјални рад са територије АП Војводине.

Спречавање и сузбијање насиља у породици и фемицида зависи од тога колико установе које се баве спречавањем и сузбијањем ове негативне друштвене појаве препознају и предузимају најделотворније мере превентивног деловања. Састанак је одржан у циљу бољег разумевања динамике, природе и облика фемицида, као и побољшања активности које доприносе бољој процени ризика и ефикасној интервенцији у превенцији насиља у породици и партнерским односима и његовој најекстремнијег облика, фемицида.

Покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић  указао је овом приликом да је, осим оснаживања жена да пријаве насиље, неопходно оснажити и институције и професионалце/ке који раде у њима. Покрајински омбудсман подсетио је присутне да је координација и сарадња свих надлежних институција од изузетног значаја, а посебно важну карику у ланцу превенције и заштите од насиља имају центри за социјални рад.

Резултате истраживања „Друштвени и институционални одговор на фемицид у Србији“ представила је др Косана Бекер. О важности спровођења Конференције случаја, методологији и примерима из праксе говориле су Даница Тодоров, консултанткиња и Весна Ћеримовић из Удружења Рома Нови Бечеј.

Учесници/це састанка су, затим, понудили предлоге за могућности за унапређење рада центара у случајевима насиља у породици на плану превенције, заштите и обезбеђивања сигурности жртвама насиља у породици.

Овом састанку је претходио састанак са представницима/цама правосуђа и полиције.