Please select your page

OD DETINjSTVA DO DOSTOJANSTVENE STAROSTI

 

Učesnici konferencije 2022

Juče je u Novom Sadu, u zgradi rektorata novosadskog univerziteta, počela sa radom međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Zaštita ljudskih prava: Od detinjstva do prava na dostojanstvenu starost – Ljudska prava i institucije, koju su zajedničkim naporima organizovali Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman i  Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. 

Pozdravljajući učesnike skupa pokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović je istakao da u ulozi zaštitnika građana, odnosno narodnog advokata, Pokrajinski ombudsman nadilazi ulogu običnog državnog službenika. Njegova je uloga prosvetiteljska, sveobuhvatna i u najbližoj je vezi sa pravdom. Jer, štiteći prava građana, ombudsman doprinosi stvaranju građanskog osećanja pravde i jača privrženost zajednici u kojoj se njihova prava na efikasan način štite.

U svom izlaganju profesor Pavlović je podsetio prisutne da je institucija ombudsmana tokom vremena evoluirala i da se danas funkcija ombudsmana ne iscrpljuje samo u zaštiti prava građana, nego da obuhvata i funkciju edukatora - kako građana, tako i donosilaca odluka.

Upoređujući ljudska prava sa vazduhom koji udišemo, pokrajinski ombudsman Pavlović je naglasio da bez ljudskih prava ne možemo prepoznati sebe u drugome kao jednakovredna i dostojanstvena bića. 

Pored pokrajinskog ombudsmana prof. dr Pavlovića, učesnicima konferencije obratila se i Ivana Stevanović, suorganizatorka konferencije i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Ona je pokrajinskom ombudsmanu čestitala dvadesetogodišnjicu rada i izrazila želju za nastavkom plodne i uspešne saradnje na planu unapređivanja ljudskih prava, kako dece, tako i osoba starije dobi.

Poziv da učestvuju u radu konferencije prihvatili su predstavnici brojnih akademskih, naučno-istraživačkih, nezavisnih i drugih relevantnih organizacija i institucija iz zemlje i inostranstva. Oni su tokom dva dana govorili o dostojanstvu, novom konstitucionalizmu, pristupu pravdi, nejednakom tretmanu, doprinosu naučnih institucija unapređenju ljudskih prava, etičkoj dimenziji institucija, zaštiti maloletnika i prava nerođene dece, deci kao subjektima krivičnog sistema i učesnika u kliničkom ispitivanju lekova, pravima migranata, klimatskim promenama, iskustvima deinstitucionalizacije, ulozi škole u prevenciji vršnjačkog nasilja, te zapošljavanju kao ključnoj društvenoj i ekonomskoj vezi između mladosti i starosti. Na konferenciji se razgovaralo i o staračkim domovima, zlostavljanju starih, starenju zatvorske populacije, ljudskim pravima u vremenu korone, a učesnicima skupa je ponuđen i odgovor na pitanje zašto nema formalnog prava na sreću.

U okviru konferencije održana su i dva okrugla stola – na prvom se raspravljalo o participaciji dece u obrazovnom sistemu, a na drugom o socijalnoj dimenziji prava na starost i inkluziji osoba sa invaliditetom i(z) marginalizovanih grupa.

Kao i ranijih godina, Pokrajinski ombudsman je i ove godine priredio publikaciju u kojoj se nalaze radovi učesnika konferencije.

Konferencija 2022

Zoran Pavlović - konferencija 2022

Ivana Stevanović - konferencija 2022