Please select your page

Sastanak sa udruženjem građana "Hrabriša"

Sastanak sa udruženjem "Hrabriša"Dana 10. oktobra 2022. godine u prostorijama Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana održan je sastanak na kom su prisustvovale predstavnice Udruženja „Hrabriša“ sa ciljem informisanja o rezultatima i ciljevima projekta koji realizuju „Unapređenje mehanizma zdravstvene zaštite dece sa retkim neurotransmiterskim bolestima, poteškoćama u razvoju i hroničnim oboljenjima u predškolskim ustanovama“.

Projekat se bavi zagovaranjem za unapređenje i razvijanje politika prema osetljivim grupama dece sa retkim neurotransmiterskim bolestima, poteškoćama u razvoju i hroničnim nezaraznim oboljenjima u oblasti preventivno zdravstvene zaštite. Predstavnice Udruženja „Hrabriša“ su pokrajinskog zaštitnika građana, prof. dr Zorana Pavlovića, kao i zamenika ombudsmana za zaštitu prava deteta, Milana Dakića informisale o do sada realizovanim aktivnostima, sastancima koje su prethodno organizovale u svojoj kampanji javnog zagovaranja, kao i planovima do kraja realizacije pomenutog projekta.

Sagovornice i sagovornici su se složili da značaj teme traži zajedničku akciju, zbog čega je dogovorena organizacija okruglog stola početkom novembra, na koji će biti pozvani svi relevantni sagovornici.

Cilj ovog okruglog stola je zamišljen kako bi se pronašli predlozi rešenja u smislu bolje primene opštih pravnih akata, ali i internih procedura prilikom upisa dece u objekte predškolskih ustanova na teritoriji Republike Srbije.

Plan je da u realizaciji ovog okruglog stola budu pozvani donosioci odluka na nivou jedinica lokalnih samouprava i pokrajinskih organa, kao i drugi donosioci odluka koji utiču na postupanje u najboljem interesu dece.

Osnovna misija Udruženja „Hrabriša“ je da deca sa retkim neurometaboličkim i neurotransmiterskim bolestima dobiju najveći nivo zdravstvene zaštite, te ostvare prava iz domena socijalne zaštite i obrazovanja.

O svim aktivnostima u budućnosti Udruženje „Hrabriša“ će blagovremeno obaveštavati javnost.

Ostvarivanje prava deteta u punoj meri, te razvoj ličnosti deteta i razvoj obdarenosti i mentalnih i fizičkih sposobnosti do krajnjih granica onako kako to podrazumevaju standardi opšteprihvaćenih pravnih pravila, zahteva holistički pristup i to istovremeno kao princip intersektorske saradnje i multidisciplinarnog rada te kao poštovanje načela nedeljivosti i međusobne zavisnosti svih prava deteta. Zato su i pravo deteta na najviši nivo zdravstvene i medicinske zaštite i pravo deteta na obrazovanje neodvojivi, te svakom detetu moraju biti obezbeđena pod jednakim uslovima, u njegovom najboljem interesu, bez diskriminacije i uz poštovanje dostojanstva deteta te njegovu participaciju u najvećoj mogućoj meri.