Please select your page

Састанак са удружењем грађана "Храбриша"

Састанак са удружењем Дана 10. октобра 2022. године у просторијама Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана одржан је састанак на ком су присуствовале представнице Удружења „Храбриша“ са циљем информисања о резултатима и циљевима пројекта који реализују „Унапређење механизма здравствене заштите деце са ретким неуротрансмитерским болестима, потешкоћама у развоју и хроничним обољењима у предшколским установама“.

Пројекат се бави заговарањем за унапређење и развијање политика према осетљивим групама деце са ретким неуротрансмитерским болестима, потешкоћама у развоју и хроничним незаразним обољењима у области превентивно здравствене заштите. Представнице Удружења „Храбриша“ су покрајинског заштитника грађана, проф. др Зорана Павловића, као и заменика омбудсмана за заштиту права детета, Милана Дакића информисале о до сада реализованим активностима, састанцима које су претходно организовале у својој кампањи јавног заговарања, као и плановима до краја реализације поменутог пројекта.

Саговорнице и саговорници су се сложили да значај теме тражи заједничку акцију, због чега је договорена организација округлог стола почетком новембра, на који ће бити позвани сви релевантни саговорници.

Циљ овог округлог стола је замишљен како би се пронашли предлози решења у смислу боље примене општих правних аката, али и интерних процедура приликом уписа деце у објекте предшколских установа на територији Републике Србије.

План је да у реализацији овог округлог стола буду позвани доносиоци одлука на нивоу јединица локалних самоуправа и покрајинских органа, као и други доносиоци одлука који утичу на поступање у најбољем интересу деце.

Основна мисија Удружења „Храбриша“ је да деца са ретким неурометаболичким и неуротрансмитерским болестима добију највећи ниво здравствене заштите, те остваре права из домена социјалне заштите и образовања.

О свим активностима у будућности Удружење „Храбриша“ ће благовремено обавештавати јавност.

Остваривање права детета у пуној мери, те развој личности детета и развој обдарености и менталних и физичких способности до крајњих граница онако како то подразумевају стандарди општеприхваћених правних правила, захтева холистички приступ и то истовремено као принцип интерсекторске сарадње и мултидисциплинарног рада те као поштовање начела недељивости и међусобне зависности свих права детета. Зато су и право детета на највиши ниво здравствене и медицинске заштите и право детета на образовање неодвојиви, те сваком детету морају бити обезбеђена под једнаким условима, у његовом најбољем интересу, без дискриминације и уз поштовање достојанства детета те његову партиципацију у највећој могућој мери.