Please select your page

Покрајински омбудсман у посети Окружном затвору у Зрењанину

Посета затвор ЗрењанинПокрајински заштитник грађана – омбудсман је у обављању послова Националног механизама за превенцију тортуре (НПМ), у сарадњи са Заштитником грађана јуче, 02. августа 2022. године, посетио Окружни затвор у Зрењанину. Ово је била ненајављена посета са циљем праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе.

Током предметне посете члановима тима пружене су све тражене информације, омогућен им је обилазак и фотографисање просторија намењених за извршење ових мера, обављен је ненадзирани разговор са лицима лишеним слободе и увид затражене документације.

Након свих планираних посета Заводима посвећених наведеној теми, биће сачињен посебан тематски извештај са свим битним и кључним налазима из посета.