Please select your page

Pokrajinski ombudsman u poseti Okružnom zatvoru u Zrenjaninu

Poseta zatvor ZrenjaninPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizama za prevenciju torture (NPM), u saradnji sa Zaštitnikom građana juče, 02. avgusta 2022. godine, posetio Okružni zatvor u Zrenjaninu. Ovo je bila nenajavljena poseta sa ciljem praćenja postupanja prema licima lišenim slobode koja se nalaze u samici, odnosno u bilo kom obliku izolacije od drugih lica lišenih slobode.

Tokom predmetne posete članovima tima pružene su sve tražene informacije, omogućen im je obilazak i fotografisanje prostorija namenjenih za izvršenje ovih mera, obavljen je nenadzirani razgovor sa licima lišenim slobode i uvid zatražene dokumentacije.

Nakon svih planiranih poseta Zavodima posvećenih navedenoj temi, biće sačinjen poseban tematski izveštaj sa svim bitnim i ključnim nalazima iz poseta.