Please select your page

Praktična nastava za novu grupu studenata

Studenti prakticna nastavaPokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović primio je danas i razgovarao sa novom grupom studenata i studentkinja sa Filozofskog fakulteta novosadskog univerziteta i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, koji će u naredna tri dana u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu obavljati praktičnu nastavu.

Upoznavajući se sa organizacijom, nadležnostima i načinom rada pokrajinskog ombudsmana, studenti i studentkinje će biti u prilici da teorijsko znanje stečeno u nastavi upotpune primerima iz prakse pokrajinskog ombudsmana.

Rad sa studentima novosadskih univerziteta predstavlja važan deo aktivnosti pokrajinskog ombudsmana na upoznavanju mladih ljudi sa idejom ljudskih prava, instrumentima i mehanizmima njihove zaštite, kao i naporima da se ljudska prava unaprede i omoguće slobodan i dostojanstven život svakog pojedinca.