Please select your page

Практична настава за нову групу студената

Студенти практицна наставаПокрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић примио је данас и разговарао са новом групом студената и студенткиња са Филозофског факултета новосадског универзитета и Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, који ће у наредна три дана у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману обављати практичну наставу.

Упознавајући се са организацијом, надлежностима и начином рада покрајинског омбудсмана, студенти и студенткиње ће бити у прилици да теоријско знање стечено у настави употпуне примерима из праксе покрајинског омбудсмана.

Рад са студентима новосадских универзитета представља важан део активности покрајинског омбудсмана на упознавању младих људи са идејом људских права, инструментима и механизмима њихове заштите, као и напорима да се људска права унапреде и омогуће слободан и достојанствен живот сваког појединца.